Literatura

Literatura

 • Agronomski glasnik, Glasilo saveza polj. inžinjera i tehničara SR Hrvatske od 1979. do 1989.
 • Alcohol and Pregnancy Don’t Mix; Ohio State University, Human Nutrition and Food Management, ohioline.ag.ohio-state.edu
 • Alexis, Lichine, Encyclopedie des vins&des alcools (de tous les Pays), Premiere edition 1980-Dixieme reimpression 1992.,Robert Laffont
 • Anić, V., Rječnik hrvatskog jezika, Novi Liber, Zagreb 2003.
 • BaboMach, „Weinbau”, Verlagsbuchhandlung Paul Payer, Berlin, 1923.
 • Bašić, Ž., Stoljeće Zadružnog saveza Dalmacije 1907.-2007.: prilozi iz prošlosti i sadašnjosti hrvatskog i svjetskog zadrugarstva, Zadružni savez Dalmacije, 2007.
 • Benašić, Z., „Strossmayer i vlastelinstvo đakovačkih biskupa”, referat u org HAZU, 1995.
 • Benašić, Z. Tekst za Muzej Đakovštine, Đakovo, 17. 02. 2005.
 • Benašić, Z. “Kako je vino osvojilo svijet”, Tiskara PAUK Cerna i Zvonko Benašić, Đakovo, L. Botića 8, Đakovo 2007.
 • Borovičkić, M. “Takale; bakarsko-praputnjarski prezidi” Pregledni rad, Etnološka istraživanja 12/13, Etnografski muzej Zagreb, 2007/2008.
 • Bučan, V., „Od berbe do dobrog vina”, Nigro, „Zadrućna štampa”, OOUR „Poljoprivredni vjesnik”, Zagreb, svibanj 1983.
 • Bučan, V., „Podrumarstvo”, Mediteranska poljoprivredna biblioteka, Split, 1998.
 • Bulić, S., „Dalmatinska ampelografija”, Poljoprivredni nakladni Zavod, Zagreb, 1949.
 • Cindrić, P., „Sorte vinove loze”, Nolit, Beograd, 1990.
 • De Rosa, T., „Tecnica dei vini spumanti”, F. Scarpis, Conegliano, 1964
 • Debuigne, G., „Dictionaire des vins”, Libraire Larouse, Paris, 1969.
 • Defilippis, J., Dalmatinska poljoprivreda u prošlosti, Biblioteka znanstvenih djela 114, Književni krug, Split, 2001
 • Degmešić, I., „Istarski pucinum i njegovi vinogradi”, Dometi 12/III 70, Matica hrvatska, Rijeka, 1970.
 • Državna geodetska uprava, (Ministarstvo pravosuđa RH), „Uređena zemlja“ – Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, O hrvatskom sustavu registriranja nekretnina i prava na njima, Prilog uz Novi list, lipanj 2008.
 • Faes, H., „Lexique Viti-Vinicole International”, (Francais, Italien, Espagnol, Allemand), OIV, Paris, 1940.
 • Fazinić, N., Fazinić, M., „Ekologija u službi hrvatskog vinogradarstva”, Agronomski glasnik 5-6/1997., Zagreb, 1997
 • Fazinić, N., Fazinić, M., „Stolno grožđe”, PK Zadar, 1990.
 • Fazinić, N., Sokolić, I., „Moj vinograd i moje vino”, NIGRO Zadružna štampa OOUR Poljoprivredni vjesnik, Zagreb, 1985.
 • Filipović I. i Lipanović S., „Opća i anorganska kemija”, I. dio Opća kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Garoglio, P. G., „Enciclopedia vitivinicola mondiale” (vol. 17) Edizione Scientifiche UIV, Milano, 1973.
 • Gašpar, I., „Mineralna gnojiva i gnojidba bilja”, INA-Petrokemija d. d., Kutina, 1995
 • Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, izdavač Pinta-Udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga Hrvata, God. XI. br. 1 i 2, Zagreb, 2006.
 • Goethe, H., „Ampelographie”, Verlag von Paul Parey, Berlin, 1887.
 • Gospodarstvo Istre, Časopis za gospodarska pitanja, PK Istre Pula, 1988-1989.
 • Herkov, Z.,Naše stare mjere i utezi. Zgb., 1973.
 • Hillebrand, W., Lott, H., Pfaff, F., „Taschenbuch der Rebsorten” Fachverlag dr. Fraund GMBH, Mainz, 10. Auflage 1993.
 • Homer, Odiseja, Preveo i protumačio Tomo Maretić, Pregledao i priredio Stjepan Ivšić, peto izdanje, NZ Matice Hrvatske, Zagreb, 1987.
 • Homer, Ilijada, Preveo i protumačio Tomo Maretić, Pregledao i priredio Stjepan Ivšić, osmo izdanje, NZ Matice Hrvatske, Zagreb, 1987.
 • Girardi Jurkić, V., glavni urednik, „Historia antiqua“, Sv./vol.15, Sveučilište u Zagrebu, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni-Medulin (Croatia), UNESCO, Pula, 2007.
 • Hochrain, H., „Lexikon des deutchen Weines”, Rolf L. Temming, Verlags Service, Braunschweig 1981.
 • Hrvatska enciklopedija, Naklada hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, Zagreb, 1941.
 • Hrvatska enciklopedija, svezak 1 do 7, glavni urednik August Kovačec, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb
 • Hrvatska enciklopedija, svezak 8 do 11, glavni urednik Slaven Ravlić, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb
 • Hrvatski leksikon, Naklada Leksikon d. o. o. Zagreb u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996., 1997.
 • Hudolin, V., „Mala enciklopedija alkoholizma”, Panorama, Zagreb, 1965.
 • Husinec, R.; Delić, P., Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima, Ogranak Matice Hrvatske, Križevci, 1995.
 • Jardas, I., „Kastavština”, KPD I. M. Ronjgov, Ronjgi, 51216 Viškovo, Rijeka, 1994.
 • Jelaska, M., „Ocjenjivanje, potrošnja i serviranje vina”, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 1955.
 • Judež, M., „Klasično in sodobno vinarstvo”, Državna Založba Slovenije, Ljubljana, 1981.
 • Jugoslavensko vinogradarstvo i vinarstvo, mjesečni i stručni časopis, Institut za spoljnu trgovinu, Beograd, od 1979. do 1989.
 • Karoglan Kontić, J., Karoglan Todorović, S., „Ekološko vinogradarstvo”, Hrvatski centar “Znanje i okoliš”, Zagreb, 1996.
 • Klaić, B., „Rječnik stranih riječi”, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1981.
 • Kolb, E., Demuth, G., Schurig, U., Sennewald, K., naziv izvornika „Fuchtweine“, prijevod na hrvatski „Voćna vina“, ITD Gaudeamus, Požega, 2007.
 • Kordić, K., fra, Vionica u središtu Brotnja, Matica Hrvatska, Čitluk, Brotnjo, 2001.
 • Košćak, V., „Josip Juraj Strossmayer, političar i mecena”, Osijek, Revija, Izdavački centar Otvorenog sveučilišta Osijek, 1990.
 • Kovač M., Han I., „Praktični priručnik o nitratnoj direktivi“, Udruga za potporu poljoprivredi „Moja zemlja“ u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, 34334 Kaptol, Hr., 2007.
 • Krišković, Pavao,Der Biologische Obstbaum in der Praxis Der Mensch soll nur gesundes Obst essen Ubersetzung und korektur: Prof. Helga Smodić-Tretinjak, Zeichnungen: Mr. Nada Paulić, Gedruckt: “Tipograf” Rijeka, 1979.,
 • Krišković, P., “Homeopatija”, Moderna znanost o liječenju ljudi, bilja i životinja Zagreb, 1977.
 • Krišković, P., “Arboricculture fruitere biologique”, Paris, 1974-1977.
 • Krogmann, D. W., „The biochemistry of green plants”, New Jersey, 1973.
 • Kuntarić, Lj., „Povijest jednog vinograda”, rukopis
 • L. Vlasov, D. Trifonov, „Zanimljiva kemija”, Nolit Beograd, 1976.
 • Ledić, G., „Vinogradarstvo u tiskarskoj baštini”, Zrinjevac, Zagreb, 1993.
 • Lerman, Dragutin, “Afrički dnevnik 1888.-1896.” Grafički Zavod Hrvatske, Zagreb, 1989.
 • Licul, R., Premužić, D., „Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo”, Nakladni zavod, Zagreb, 1982.
 • Lichine, Alexis, “Encyclopedie des vins & des alcools – de tous les pays”, Dexieme reimpression 1992. ISBN: 2-221-05668-X
 • Ljubljanović, S., „Hrvatski vinski vodič”, 2004/2005., vlastita naklada, Zagreb, 2005.
 • Ljubljanović, S., Aldomaš i propinacija u srednjovjekovnom Zagrebu, KAJ, br. 3/2007
 • Ljubljanović, S., Vinogradarstvo grada Varaždina u srednjem vijeku, do 1526. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU, Varaždin br. 16-17, 2006.
 • Ljubljanović, S., Sokolić, I., „Povjest vinogradarstva i vinarstva Hrvatske”, feljton, NIŠRO Vjesnik, Zagreb, 1981.
 • Maceljski, M., Poljoprivredna entomologija (II. dopunjeno izdanje u kojem je dio o nadporodici lisne uši napisala Igrc Barčić J.), Zrinski d.d. Čakovec, 2002.
 • Maceljski, M., gl. urednik, Glasnik zaštite bilja, Glasilo sekcije za biljnu zaštitu hrvatskog agronomskog društva, broj posvećen zaštiti vinove loze, 5/1996, Zagreb, 1996.
 • Maletić, E., Karoglan-Kontić,J., Pejić,I., „vinova loza“, ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 • Maletić, E., Glavni i odgovorni urednik “Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 1919-2009, Monografija, Zagreb, rujan 2009.
 • Maleš, P. „Populacija plavac (plavac mali-zinfandel-primitivo)”, Vitagraf-Rijeka, Croatia vino-Zagreb, Rijeka, 1993.
 • Maleš, P., „Vinogradarstvo i vina Dalmacije”, NITRO “Slobodna Dalmacija”, Split, 1987.
 • Malik, F., „Vinársky rok”, Veda vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vjed, Bratislava, 1989.
 • Malvazije na Mediteranu, Međunarodni znanstveni skup 19-21.05.2005., Zbornik sažetaka, Izdavač Institut za poljoprivredu i turizam, glavni urednik Sladonja Barbara, Poreč, Hrvatska
 • Mandić, I., „Ekstaze & Mamurluci”, August Cesarec, Zagreb, 1989.
 • Manessis, Nico, „The Illustrated Greek Wine Book”, Second Edition, 2001., Olive Press Publications Corfu, Greece
 • Mažuranić, V., „Prinosi za Hrvatski pravno povjesni rječnik”, Jugosl. akadem. znanosti i umj., Pretisak “Informator” Zagreb, 1975.
 • Međugorac, B. i Kraš, M., „Sadržaj metala u vinu žlahtini”, Zavod za javno zdravstvo Ptrimorsko-goranske županije, Rijeka, 2001.
 • Mikec, Ivan.- Križanac, Ivana, „Fitoplazmoze vinove loze (biologija, suzbijanje, simptomi bolesti)”, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH, Zagreb, 2004.
 • Miklaužić, Lj., „Ishrana vinove loze i gnojidba vinograda”, NIZ OOUR “Gospodarski list – Agrotehničar”, Zagreb, 1898.
 • Milat, Vinko, urednik, Vino, „Zakon o vinu, zakonodavstvo, zanimljivosti”, Agmar d.o.o., Zagreb
 • Mimica, B., „Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske”, Vitigraf Rijeka, Rijeka, 1992.
 • Mirković, M., urednik, „Otok Susak”, zbirno djelo u izdanju JAZU Zagreb 1957.
 • Mirošević, N., „Ampelografska istraživanja sorte v. l. škrlet bijeli”, Poljoprivredna znanstvena smotra br. 75 (1986.)
 • Mirošević, N., Vičić, M., Ivanković, Z., „Klešćec bijeli – aborigeni kultivar (Vitis vinifera L.) kalničkog vinogorja”, Polj. akt., Agronomski glasnik…
 • Mirošević, N., „Vinogradarstvo”, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1993.
 • Mirošević, N., Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo, Golden Marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
 • Mirošević, N. i suradnici, Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb 2009.
 • Molnar, I., „Džepni priručnik SI mjerne jedinice i mjerenje”, “Tipografija”, Umag 1981.
 • Moser, L., „Weinbau einmahl anders”, Eugen Ketterl, Wien, 1952.
 • Muštović, S., „Alkoholna i bezalkoholna pića”, Privredni Pregled, Beograd, 1965.
 • Mirošević,N., Vičić,M., Miklaužić, Lj.,: Ampelografska vlastitost dišeće ranine bijele – autohtonog kultivara (Vitis vinifera L.) sjeverozapadne Hrvatske.
 • Nemanič, J., „Aktiviranje jabučno mlječne fermentacije u vinu s dodatkom startne kulture, Leuconostoc oenos”. Zbornik radova savjetovanja vinara u Opatiji, “Offset print”, Il. Bistrica, 1990.
 • Nenad Raos, „Što je voda”, Konzor, Zagreb, 1996.
 • Očak, J. Antun Mihanović-pjesnik i gospodarstvenik, Zagrebački velesajam, 1996.
 • Office International de la vigne et du Ven (OIV), Situation et statistiques du secteur vitivinicol mondial en 1993.
 • Opačić, N., Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Profil multimedija, dio grupe Profil internacional, Zagreb.
 • Orešković, Ivo, Malvasija – glasovito vino još iz doba Dubrovačke Republike, Dubrovnik, studeni 2010.
 • Orfelin, Z., „Iskusni podrumar”, Naklada knjižare braće Jovanović, Pančevo, 1885.
 • Paić, Slaven, „Određivanje tvari arome vina-malvazija istarska”, diplomski rad, Prehrambeno-biotehnološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001.
 • Paronetto, L., „Polifenoli e tecnica enologica”, Selepress s. p. a., Milano, 1977.
 • Perica,S., Glavni urednik, Sto deset godina Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša 1894.-2004. Split, listopad 2004.god.
 • Piljac, J., Zinfadel, A „Croatian-American Wine Story”, Original in English, Zagreb, 2004.
 • Polak, V., Jović, S., „Spravljanje vina u domaćinstvu”, Nolit, Beograd, 1979.
 • Radeka, Sanja, „Kakvoća vina malvazije od kasno branog i od prosušenog grožđa”, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2001.
 • Radovanović, V., „Tehnologija vina”, “Građevinska knjiga”, Beograd, 1970.
 • Ritig, I., „Vinogradarstvo”, Bibliografski zavod D. D., Zagreb 1925. —Rosati, I. Bistrenje vinaprimjenompolivinilimidazola kao zamjene za plavo bistrenje vina, Magistarski rad, Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, 1994.—Schanderl, H., Die Mikrobiologie des Mostes und Weines, E. Ulmer, Stuttgart, 1959.
 • Simeon, V., „Hrvatska nomenklatura anorganske kemije”, stručni rad, Kem. Ind. Zagreb, 1995.
 • Simonović, A., U brodskom vinogorju, Brodska riječ, Slavonski Brod, 2005.
 • Skupina autora, Zaštita geografskog porijekla čuvenog vina “malvazija” vinogorja Bujštine, Stručno-znanstvena studija, Fakultet poljoprivrednih znanosti sveučilišta u Zagrebu, 1980.
 • Sokolić, I. i Rosati, I., „Kvalitetna specijalna vina simbol vrhunskog vinogradarstva i vinarstva”, Agronomski glasnik 12, Zagreb, 1986.
 • Sokolić, I., „Džepni vinogradarsko-vinarski kalendar/priručnik”, vlastita naklada, Novi Vinodolski, (I. izdanje 1997., II. izdanje 2001.)
 • Sokolić, I., “Učinkovita poljoprivredna proizvodnja – uvjet stabilnosti društvene zajednice”, prilog u knjizi Novljanski zbornik – knjiga III, Novi Vinodolski, 1995.
 • Sokolić, I., „Iskrice o VINU”, vlastita naklada, Novi Vinodolski, (I. izdanje 1996., II. izdanje 1997., III. izdanje 2002.).
 • Sokolić, I., „Prvi hrvatski vinogradarsko-vinarski leksikon”, Vitagraf d. o. o., Rijeka, (I. izdanje 1992., II. izdanje 1993., III. izdanje 1998.)
 • Sokolić, I., „Tek i slast VINA”, vlastita naklada, Novi Vinodolski, (I. izdanje 1995., II. izdanje 1996., III. izdanje 1996., IV. izdanje 2001.)
 • Sokolić, I., urednik, „Zlatna knjiga o vinu”, zbirno djelo, “Otokar Keršovani” Rijeka, tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1976.
 • Sokolić, I., „VINO sunca i čovjeka rod”, vlastita naklada, Novi Vinodolski, (I. izdanje 1995. II. izdanje 1996., III. izdanje 2002.).
 • Sokolić, I., “Veliki vinogradarsko vinarski leksikon”, vlastita naklada, Novi Vinodolski, 2006.
 • Sokolić, I., “Učinkovita poljoprivredna proizvodnja – uvjet stabilnosti društvene zajednice, prilog u “Novljanski zbornik – knjiga III”, Novi Vinodolski, 1995.
 • Sokolić, I., “Vinogradarstvo Vinodola na kraju drugog i početku trećeg milenija, “Vinodolski zornik – broj 8, godina 2002.” Adamić, Ustanova u kulturi “Dr Ivan Kostrenčić” – Rijeka, Crikvenica, Novi Vinodolski, Bribir. 2002.
 • Sokolić, J i Sokolić, G., „Rječnik čakavskog govora Novog Vinodolskog”, vlastita naklada, Rijeka-Novi Vinodolski, 2003.
 • Standage, Tom., „Povijest svijeta u 6 čaša“, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.
 • Statistički godišnjak Jugoslavije, Savezni zavod za statistiku, Beograd, IŠT “Savremena administracija” Beograd, 1985. i 1989.
 • Statistički ljetopis Državnog Zavoda za statistiku Republike Hrvatske, 1993.-1994.
 • Staver, M., „Ampelografska proučevanja nekaterih avtohtonih sort vinske trte (Vitis vinifera L) v Istri”, Univerza v Ljubljani, Biotehnička fakulteta, oddelek za agronomiju, magistrsko delo, Ljubljana, 2002.
 • Stipić, Stipe, „Vinogradarski priručnik”, Nakladnik 4M d.o.o. Križevci, Križevci, 2003.
 • “Stoljeće vina 1901.-2001., doprinos kulturi vina u Istri”, Knjiga je tiskana uz održavanje “okruglog stola” u Pazinu, Organizator Turistička zajednica Grada Pazina, Uredništvo: Anđelini R., Matošević I.,Putinja A., Rimanić N., Sloković R., tekstovi skupine autora, Pazin, 1. i 2. prosinca 2001.
 • Stražimir, D., „Vinogradarstvo”, Nakladom sveučilišne knjižare Albrechta i Fiedlera, Zagreb, 1876.
 • Sullivan L. C., „Zinfandel a history of a grape and its wine”…University of California press Berkeley 94720-Los Angeles-London.,
 • Šestan, I., “Bilikum – zagonetni vrč, Prolegomena problemu trodjelne posude za nazdravljanje dobrodošlice”Etnografski muzej, Zagreb, 2009.
 • Šantek, M., „Strojevi i oprema industrijske vinarije”, “Zadružna štampa”, Zagreb, 1979.
 • Šantek, M., „Vinifikatori“, Tisak ZŠZ OOUR Knjigotisak, Zgb., Dalmatinska 5 i 12, 1977. god.
 • Šantek, M., „Sumporni dioksid i vino”, vlastita naklada, tisak August Šenoa d. o. o., Zagreb, 1991.
 • Šantek, M., „Uvod u fiziku vina“ , vlastita naklada, Zagreb, 1993.
 • Šikovec, S., „Za vsakogar nekaj o vinu”, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1984.
 • Škvarč, T., „Vino in zdravlje”, feljton u listu 7D Maribor, 1983.
 • Šoljić, A., Šundrica, Z., Veselić, I. – priređivači i na hrvatski jezik preveli, na osnovu kritičkog izdanja latinskog teksta Bogišića, B. i Jirečeka, K., “Statut Grada Dubrovnika-sastavljen godine 1272.,Izdavač: Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2002.
 • Štancl, B., Milat, V., „Vina Jugoslavije”, IKRO Mladost, Zagreb, 1985.
 • Štiglić, M., „Vinogradarstvo Istre i Kvarnera”, Otokar Keršovani Rijeka, NIŠP Novi list, Rijeka, 1955.
 • Šupica, M., „Prerada grožđa”, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 1965.
  Šubić, M.”Novi štetnik u vinogradu – Vinska mušica pjegavih krila “donosi” kiselu trulež grožđa”, Gospodarski list br. 20 od 1. studenoga 2011.
 • Taber, G.M., „To cork or not to cork“, Scribner, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 2007.
 • Tadejević, V., „Bakarske prezidi”, Vjesnik hist. arhiv Rijeka svezak XXXII. Rijeka, 1990.
 • Tadejević, V., „Prva izložba vina u Poreču”, Biljna proizvodnja br. 3, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 1954.
 • Tambača,A., Vinogradarstvo i vinarstvo šibenskog kraja kroz stoljeća, Matica Hrvatska, Šibenik 1998.
 • Tehnička enciklopedija, sv 1 do 11, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 19631987.
 • Tepšić, Ž., Ekodestinacija Mediterana; od teorije do prakse, u Acta Turistica Nova (2), (Vukonić.Boris, glavni i odgovorni urednik), nakladnik „Utilus“, Zagreb, 2008.
 • Troost, G., „Die Technologie des Weines”, E. Ulmer, Stuttgart, 1961.
 • Turković, Z., „Kultura vinograda”, Poljopr. nakladni zavod, Zagreb, 1951.
 • Turković. Z., „Sto godina vinogradarstva Hrvatske”, RO Tipograf Rijeka, 1982.
 • Urbani, M., „Naše vino”, Tiskare narodnih novina, Zagreb, 1937.
 • V spomin prof. Miranu Veseliču, očetu slovenskega modernega vinogradarstva in vinarstva, Celje, marec 2003.
 • Vegh Željko, Kult gorica u kajkavskim narodnim popevkama, prilog u Gazophylazium, časopisu za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. Izdavač: Pinta, udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga Hrvatske, god. XI.,br. 1 2 Zagreb, 2006.
 • Vinogradarstvo i vinarstvo, smotra naučno istraživačkih radova, Jugoslavensko vinogradarsko vinarsko naučno društvo, Beograd, 1968., 1980.
 • Vitolović, V., „Ispitivanje sorata vinove loze u kalničko-križevačkom vinogorju”, Arhiv Ministarstva polj., Beograd, 1939.
 • Vitolović, V., „Vinogradarstvo Istre”, Biblioteka arhiva za poljoprivredne nauke, Beograd, 1960.
 • Vogt, E., „Weinchemie und Weinanalyse”, E. Ulmer Stuttgart, 1961.
 • „Zadruga“, magazin za zadružno poduzetništvo, br. 17, Nakladnik Hrvatski savez zadruga, Zagreb, 2008.
 • Zaninović, M., Iliri i vinova loza, Godišnjak, knjiga XIII, Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, knjiga 11, Sarajevo, 1976.
 • Znaor, D., „Ekološka poljoprivreda”, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1996.
 • Zoričić, M., „Podrumarstvo“ Nakladni zavod Globus, Matica Hrvatska, Zagreb, 1993.
 • Zoričić, M., „Podrumarstvo”, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1997.
 • Zoričić, M., “Kultura vina”, Bratovština hrvatskih vinskih vitezova, Zagreb, Prisavlje 2, Priprema i tisak: Grafotisak Fućak d.o.o. Rijeka, 2009.
Povezano

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Qualitätswein

Qualitätswein je u njemačkom vinskom zakonodavstvu oznaka za kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla.

Askorbinska kiselina

Askorbinska kiselina (empirijska formula C6H8O6) je naziv za C vitamin kojega ima u grožđu, ali i u vinu. Sadržaj C
Novosti