Liofilizacija

Liofilizacija je naziv postupka sušenja (ugušćivanja, koncentriranja) namirnica na način da se one smrznu te da se iz krute faze leda (sublimacijom, tj. neposrednim-direktnim prelaskom krute tvari u plinovitu) iz nje ukloni voda. Takav postupak konzerviranja namirnica,  poglavito soka voća, ima brojne prednosti u odnosu na postupak uparavanja toplinom, jer ne dolazi do većih gubitaka i promjene boje, arome, okusa i mirisa, niti se ne razgrađuju brojne hranjive i u ishrani željene sastavine (vitamini). Liofilizacijom proizvedeni ugušćeni voćni sokovi dobro se rekonstruiraju kada im se doda voda (odnosno kada se obavi rehidratacija).

Povezano

Sok

Sok ili mošt je naziv tekuće faze koja se dobije gnječenjem, muljanjem i tiještenjem grožđa ili plodova drugog voća

Rujnocrvena vina

Rujnocrvena vina su vina iz crnih sorata grožđa (rosé i tzv. crna odn. crvena vina) dobivena vrenjem masulja da bi ...

Susac crni

Susac crni naziv sorte vinove loze, koja je sve do pojave trsne uši bila druga po rasprostranjenosti na kvarnerskim
Novosti