Likof

Vidi: likov, još i likuf

Povezano

Fungicidi

Fungicidi (lat.) zajednički naziv za sredstva koja uništavaju gljivice. U vinogradarstvu to su najčešće bakrov ...

Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu

Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu su brojne i s obzirom na sastav raznolike. Ukupnu količinu tih tvari grožđe ...

Boca

Boca (od tal. bozza) je vinska ambalaža višestoljetne tradicije, a zbog mogućih prednosti, tehnoloških (višekratna ...
Novosti