Ličinka

Ličinka (larva) je jedan od prelaznih stadija u preobrazbi (metamorfozi) kukaca. Ličinke leptira nazivamo gusjenicama. Neke vrste kukaca u stadiju ličinke (koja se izleže iz jaja što ga je položila odrasla ženka) provode duže vremensko razdoblje života (kod hrušta to može biti i do pet godina), a njihov odrasli oblik (koji se razvije nakon izvjesnog mirovanja u stanju kukuljice) traje znatno kraće (kod nekih vrsta to je tek nekoliko sati, kod nekih pak nekoliko dana do nekoliko tjedana). Građa, oblik, veličina itd., kao i način prehrane (najčešće su biljojedi, rjeđe jedu jaja i ličinke drugih vrsta ili žive kao paraziti na drugim kukcima) kod raznih vrsta je različit. Neke ličinke život provode u vodi (npr. ličinke komaraca), dok odrasli kukci te vrste žive izvan vode.

Povezano

Riblji mjehur

Riblji mjehur je dopušteno bistrilo u vinarstvu, a priprema se iz mjehura morune (Huso huso), ribe iz porodice ...

Mažuran George

Mažuran George je novozelandski vinogradar i vinar hrvatskog podrijetla, koji je kao ugledni djelatnik u tom poslu ...
Novosti