Povezano

Krišković Pavao

Krišković Pavao (1908.-1991.) borac za primjenu biološke agrikulture općenito, a to znači i u vinogradarstvu i ...

Čuveno vino

Čuveno vino nekad i kod nas korištena oznaka za vino koje se pročulo, odnosno koje se smatralo znamenitim. Taj je ...

Butanska kiselina

Butanska kiselina istoznačnica za maslačnu kiselinu.
Novosti