Ledeno vino

Ledeno vino je u skladu ZOV-om (NN 96/03.) i Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.) posebna, tzv. predikatna oznaka vina koja u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima berbe, preradbe i dozrijevanja postižu poseban stupanj kakvoće. Ona moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih kultivara za određeno vinorodno područje, s tim da je grožđe, koje je ubrano na temperaturi od najmanje -7°C još i prerađeno u smrznutom stanju. Mošt iz tako ubranog i prerađenog grožđa mora sadržavati najmanje 127°Oe. Da bi se proizvelo ledeno vino, zdravo se i prezrelo grožđe, dakako, samo u iznimnim i za to povoljnim godištima, ostavlja na trsu do prvoga mraza, pa se tako zamrznuto bere i odmah prerađuje. Ponekad vinogradari ovakvu proizvodnju i ne planiraju, ali ih iznenadi naglo zahlađenje, a dogodi se da na grožđe padne i snijeg. Takve pojave su rijetke, kod nas otprilike tek svake desete godine i to isključivo u našim najsjevernijim vinogorjima.

Povezano

Biblija o vinu, vinogradu i grožđu

Biblija o vinu, vinogradu i grožđu Biblija ili Sveto pismo uz sve poznate atribute, od kojih je temeljni onaj da je

Arko, Vladimir

Arko, Vladimir (1888. - 1945.) trgovac, pomolog, enolog, graditelj tvornica (keramičkog posuđa, kemikalija), ...

Knjiga o vinu

Knjiga o vinu je “svojevrsna enciklopedija naputaka o vinu (vinima) koji je sažeo dotadašnje znanje o toj temi”, ...
Novosti