Ledeni sveci

Ledeni sveci je u vinogradarskim krajevima naziv za svece Pankracija, Servacija i Bonifacija, koji kalendarski padaju 12., 13. i 14. svibnja. Sve do tada i do 15. svibnja (sveta Sofija, tzv. ledena Sofija), vinogradari prate vremenske prognoze radi eventualne zaštite loze (dimljenjem, polijevanjem, provjetravanjem pa čak i zagrijavanjem) od jutarnjih mrazova, koji su nakon tog razdoblja samo iznimna pojava.

Povezano

Klaftar

Klaftar (od njem. riječi Klafter), isto što i hvat. Kod nas najčešće oznaka za 4 m3 ogrjevnih cjepanica.

Tipično

Tipično je (VT), oznaka koja približno odgovara opisu pod originalno.

Mycoderma vini

Mycoderma vini je naziv gljivice koja uzrokuje bolest vina koju nazivamo vinski cvijet.
Novosti