Ledena berba

Ledena berbaLedena berba je naziv za berbu smrznutog grožđa na temperaturi od najmanje -7°C u trajanju od 24 sata, iz kojeg se proizvedena vina označavaju u prometu kao ledena vina. Najmanji sadržaj šećera u moštu ledene berbe mora biti 127°Oe. Prva takva berba u suverenoj RH obavljena je 27. prosinca 1992. u vinogradu S. Matanovića (međimursko vinogorje, položaj Sv. Urban) na temperaturi od -10°C. Poznata vinogradarsko-vinarska tvrtka Kutjevački podrum d.d. u asortimanu svojih predikatnih vina ima i ledeno vino, čija proizvodnja, kao što je već istaknuto, zavisi od prirodnih temperaturnih uvjeta koje od godine do godine podosta variraju. Tako su primjerice 28. siječnja 1998. i u siječnju 2005. bili ispunjeni potrebni navedeni uvjeti pa je u pravom trenutku obavljena berba (na položaju Vetovo, u vinogorju Kutjevo) i proizvodnja ledenog vina.

Povezano

Dražić, Slavko

Dražić, Slavko (1912.-1983.), projektant velikog broja plantažnih vinograda (Ilok, Umag i dr.) i autor tehnoloških ...

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...

Accademia Italiana della Vite e del Vino

Accademia Italiana della Vite e del Vino (Talijanska akademija za lozu i vino) prva je ustanova takve vrste u ...
Novosti