Lapor

Lapor  je tlo nastalo miješanjem gline i vapnenca. Prženjem i mljevenjem lapora (u omjeru od oko tri dijela gline i jednog dijela vapnenca) proizvodi se cement. Lapor je sastavni dio fliša, na kojem se uspješno uzgaja vinova loza.

Povezano

Trummer Franz Xaver

Trummer Franz Xaver (1870.-1858.) je svjetski znameniti ampelograf koji na poziv Hrvatskog gospodarskog društva ...

Drosophila suzukii

Drosophila suzukii je znanstveni naziv jedne od oko tri tisuće vrsta kukaca svrstanih u porodicu Drosophilidae, rod

Žutina

Žutina je u Dalmaciji i na kvarnerskim otocima naziv bijelih vina koja su, zbog tehnološkog postupka, primjerenog ...
Novosti