Lagav

Lagav (njemački Lägel, latinski lagena) je u nekim krajevima Hrvatske još i lagva, uobičajeni naziv za bačvu.

Povezano

Filtri za talog

Vidi: filtracija, filtar preša, vakuum filtar.

Grebenica

Grebenica izvedenica od riječi greb ili grob što označava grebanjem iskopanu jamu s ciljem da se ona koristi za ...

Miris

Miris je ugodan osjet što ga čovjek (i životinje) zapaža (registrira) njuhom. Neugodan osjet se naziva vonj, smrad ...
Novosti