Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla

Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.) vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potječe s određenog i ograničenog vinorodnog područja, od određenih sorata vinove loze (u skladu Pravilnika o Nacionalnoj listi… NN 159/04.), koje ima propisan najmanji prirodni sadržaj alkohola i čije grožđe nije rodilo više od dopuštenog priroda po ha. Takva vina moraju imati kemijski sastav i organoleptička svojstva karakteristična za proizvod s tog područja i dakako, moraju biti evidentirani u Upisniku. Dakle, kvalitetno vino s k.z.p. mora potjecati s jedne vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja i mora imati izražena kvalitetna organoleptička svojstva značajna za ekološke uvjete sorte određene vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja čiju oznaku ono nosi. Kvalitetno vino s oznakom k.z.p. mora biti odnjegovano u podregiji. Ako pak ono nosi oznaku sorte, tada mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa dotične sorte.

Uvjeti koje mora ispunjavati grožđe (npr. koliki mora biti prirodni sadržaj šećera da bi se osigurao minimalni sadržaj etanola u vinu), kao i najniži i najviši dopušten sadržaj pojedinih sastojaka u vinu (a za neke sastojke odvojeno i prema boji vina) propisuju se Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.). Kvalitetna vina s oznakom k.z.p. mogu se proizvoditi od jedne ili više sorata što potječu iz jedne podregije, vinograda ili položaja čiju oznaku nose. Ako se proizvode iz grožđa dviju sorata, na etiketi se mogu označiti imena tih sorata, tako da se tada obvezno mora označiti zastupljenost svake od njih (u postocima). Urod grožđa iz koje će se proizvesti kvalitetno vino s oznakom k.z.p. ne smije biti veći od propisanog za pojedinu zonu, jednako kao i randman (tj. koristan učinak koji je propisan s maksimalno 70% nakon prvog pretoka vina). Sve ostale uvjete koji nisu propisani navedenim Zakonom i Pravilnikom u RH propisuje ministar poljoprivrede.

Povezano

Oporaba

Oporaba je hrvatska riječ za engleski izraz recovery koji podrazumijeva oporavak, vađenje iz rude, dobiti natrag, ...

Alkalitet pepela mošta i vina

Alkalitet pepela mošta i vina se određuje zbog znanstvenog interesa i u cilju provjere prirodnosti tih proizvoda. ...
Novosti