Kušanje vina

Vidi: degustacija

Povezano

Opisivanje boje bijelih vina

Bijela svjetložuta ili slamnatožuta nazivaju se ona vina što su dobivena brzim odvajanjem soka (mošta)od kožice ...

Akarinoza

Akarinoza (grč.) je pojava na vinovoj lozi izazvana napadom grinja. Ti, bez povećala nevidljivi paučnjaci, žive na ...

Bakotić Antun Carlo

Bakotić, Antun Carlo fizičar i pisac (1831.-1887.), autor je prve knjige o vinarstvu na hrvatskom jeziku, tiskane u
Novosti