Kupaža

Kupaža (fr. coupage) miješanje više vrsta ili tipova vina. Kod nas se ova radnja naziva još i rezanje, križanje i sljubljivanje.

Povezano

Pupitre

Pupitre (fr., čit. pupitr), postolje posebnog oblika na kojeg se postavljaju boce s djelomično prevrelim pjenušavim

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu (lat. sedere = sjesti), isto što i taloženje krutih čestica u moštu i ...
Novosti