Kuler

Kuler je karamel proizveden iz mošta, koncentriranog mošta ili rektificiranog koncentriranog mošta.

Povezano

Kotal

Kotal regionalni naziv za destilacijsku napravu - alambik, ili samo dio destilacijskog uređaja za pečenje ...

Foks miris vina

Foks miris vina (vinarski termin) ili miris na lisicu odnosno stjenice (stari naziv stenićak), svojstven je vinima ...

Pirogrožđana kiselina

(empirijska formula C3H4O3, racionalna CH3 CO COOH) je jedna od brojnih (oko 30) prisutnih organskih kiselina u ...
Novosti