Kuler

Kuler je karamel proizveden iz mošta, koncentriranog mošta ili rektificiranog koncentriranog mošta.

Povezano

Ranina

Ranina je isto što i radgonska ranina, odnosno bouvierova ranina, a ponegdje i samo buvje.

Malvazija

Malvazija (najčešće uz dodatak generičke oznake primjerice dubrovačka, istarska i sl.) je zajedničko ime za velik ...

Vučija

Vučija je isto što i fučija, drvena posuda za transport vode na samaru (drvenom sedlu za tovarnu stoku).
Novosti