Krizol

Krizol (istoznačnica maraština i rukatac) bijela zobatica i moštenica staroga sortimenta kojoj su bobice oblika roščića, tvrde konzistencije i ugodna okusa. Vrlo kasno sazrijeva, a grožđe se dobro čuva. Prije pojave gljivičnih bolesti i trsnog ušenca bila je vrlo prisutna u vinogradima kvarnerskih otoka (Cres i drugi), a sada se uzgaja pretežno na području Dalmacije gdje je (kao i za podregiju Hrvatsko primorje) svrstana među preporučene kultivare.

Povezano

Zelena plijesan

Zelena plijesan je i jedna najčešće spominjana antibakterijska čije je ime penicilin (a znanstveni naziv ...

Plijesni

plijesnima u običnom govoru nazivamo veći broj različitih gljivica, a za vinogradare od posebnog su interesa one iz

Zelenika

Zelenika je (istoznačnica zelenac slatki) sorta kvalitetnog bijelog grožđa (njem. Heiner grüner), koja je još ...
Novosti