Križanje mošta i vina

Vidi: sljubljivanje mošta i vina.

Povezano

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Qualitätswein

Qualitätswein je u njemačkom vinskom zakonodavstvu oznaka za kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla.

Askorbinska kiselina

Askorbinska kiselina (empirijska formula C6H8O6) je naziv za C vitamin kojega ima u grožđu, ali i u vinu. Sadržaj C
Novosti