Križanje mošta i vina

Vidi: sljubljivanje mošta i vina.

Povezano

Palomino

Palomino je naziv jedne u Španjolskoj autohtone sorte europske vinove loze bijelog grožđa iz koje se u pokrajini ...

Fenolne kiseline

Fenolne kiseline su derivati oksicimetnih kiselina (od kojih su najprisutnije p-kumarna, kafa i kina kiselina) ...

Adsorpcija

Adsorpcija (lat. adsorptio, pripijanje)  je nakupljanje neke tvari (npr. bojila) na graničnoj površini dviju faza ...
Novosti