Krišković Pavao

Krišković Pavao (1908.-1991.) borac za primjenu biološke agrikulture općenito, a to znači i u vinogradarstvu i poglavito u voćarstvu (o čemu svjedoči knjiga “Osnove biološkog voćarstva”). Autor je brojnih knjiga, od kojih je na francuski, engleski, ruski i njemački prevedena ona što nosi naslov “Desetgodišnji rezultati uzgoja voćaka po metodi Bouché Thomas” (1971.). Posebna izdanja su “Homeopatija” Moderna znanost o liječenju ljudi, bilja i životinja, Zagreb, 1977., zatim (u zajednici sa M. Abramović “Obstkultur”, Nach der Methode Bouche Thomas System Barka, Rijeka, 1979. S francuskog je preveo knjigu Claude Aubert-a “Biološka agrikultura” (1972.)

 

Povezano

Auksini

Auksini su biljni hormoni rasta (grč. auxein = rasti). Te sastavine pretežito indolne strukture (koja je aromatska ...

Šerizacija

Šerizacija je naziv za još uvijek u potpunosti nerazjašnjenih promjena do kojih dolazi u postupku zrenja i nastanka

Liko

Liko (lat. Raphia ruffia) je dio drva jedne afričke palme koji se koristi u pletarstvu i za vezivanje loze. (Trg. ...
Novosti