Kriptogamne bolesti na vinovoj lozi

Kriptogamne bolesti na vinovoj lozi su (uz brojne patogene mikroorganizme i viruse, najčešće) izazvane napadom gljiva koje su donedavno bile svrstane u biljno carstvo i to u kritosjemenjače, (grč. krýpto-skrivam, krijem, genós-rod) zajedno sa ostalim bezcvjetnicama (grč. griptògami)- algama, mahovinama i papratnjačama, a prema suvremenoj sistematici bilja čine jedno od pet carstava klasične taksonomije, a to su: životinje – Animalia, biljke – Plantae, gljive – Fungi, Protisti-jednostanični organizmi sa staničnom jezgrom (Eukariota), a koji nisu ni biljake, ni životinje, ni gljive, i Moneri- (još zvani i Prokarioti), organizmi bez jezgre poput bakterija). Više o kriptogamnim bolestima na vinovoj lozi vidi pod bolesti vinove loze.

Povezano

Canaiolo

Canaiolo (čit. kanajolo), vinska sorta crnog grožđa koja sudjeluje s 10 do 30 % u sastavu crnoga stolnog vina ...

Liqueur d’expedition

Liqueur d’expedition (fr. čit. liker dekspedisjo) je sirup koji sadrži 750 g/l šećera i koji se dodaje pjenušcu ...
Miljenko Grgić, hrvatski vinar proslavio 100ti rođendan

Miljenko Grgić, hrvatski vinar proslavio 100ti rođendan

Prijatelj naše obitelji i osoba koja je cijenila rad našega oca proslavio je 100-ti rođendan! Sretan rođendan ...
Novosti