Krčevine

Krčevine nove, od šume i makije otete polj. površine na kojima se najčešće podižu vinogradi.

Povezano

Saperavi

Saperavi je sorta crnog grožđa podrijetlom iz Gruzije. Kod nas introducirana pedesetih godina XX. stoljeća. Uzgaja ...

Red svetog Fortunata

Red svetog Fortunata (akronim - kratica RSF, Ordre de Saint Fortunat, Association Internationale Caritative et ...

Enološko ulje

Enološko uljej e najčešće u nas korišten naziv za parafinsko ulje koje se u vinarstvu koristi da bi se spriječio ...
Novosti