Kožica bobice

Kožica bobice kao kakav plašt mehanički obuhvaća njen sadržaj i ujedno ga štiti od vanjskih utjecaja. Tako npr. i zrnati voštani sloj, koji se nalazi na kožici kao pepeljak, štiti bobicu od prodora vlage. U fazi šare zeleni pigment (klorofil) nestaje, ustupajući mjesto bojilima. Samo se kod manjeg broja sorata (tzv. bojadisara) te tvari boje nalaze i u soku (mesu) bobice. U kožici su locirane i mirisne tvari, pa se jednako kao i bojila iz kožice izvlače maceracijom. U zreloj kožici (koja čini oko 5-10% težinskih dijelova grožđa) na vodu otpada od 50 do 80%, dok su ostali za vinara zanimljivi sastojci uz bojila (1-15%) još mineralne tvari (2-4%), tanini (oko 2%) i pektini. Sadržaj mirisnih tvari, koliko god bio velik, obično se ne mjeri, pa se ne iskazuje u postocima, već opisuje kao prisutan, izražen pojačan ili u tragovima i sl.

Povezano

Ovinjavanje bačava

Ovinjavanje bačava je postupak kojim se nova drvena bačva priprema za upotrebu. Bačva se ovinjava hladnom, pa nakon

Šantek Miljenko

Šantek Miljenko (1925.-2008.) je nakon završenog studija na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu zaposlen  ...

Zaparivanje bačava

Zaparivanje bačava je postupak kojim se nove ili već upotrebljavane drvene bačve osposobljavaju za uporabu u ...
Novosti