Konobar

Konobar je ugostiteljski djelatnik koji gostima poslužuje jela i pića. U Vinodolskom zakonu osoba koja poslužuje svoja vina naziva se krčmar, a osoba koja prodaje tuđa vina naziva se podružnik. Njemački naziv za konobara (koja se ponegdje i kod nas još koristi) je Kellner. Osoba koja brine o podrumu – konobi – pivnici, ponekad se naziva podrumar, a ponekad i konobar.

Povezano

Naplavni filtri

Naplavni filtri su naprave za filtriranje sa stalnim nanošenjem (doziranjem) fosilnog brašna radi stvaranja ...

Etilni alkohol

Etilni alkohol isto što i etanol.

Biološka desacidifikacija

Biološka desacidifikacija je proces u kojem se aktivnošću mikroorganizama (kvascima, ali znatno više bakterijama) ...
Novosti