Konoba

Konoba u regiji primorske Hrvatske naziv za prizemnu ili djelomice ukopanu prostoriju u kojoj se prerađujegrožđe te proizvodi i čuvavino. Za razliku od kleti u vinogradima, koje su samostojeći objekti, primorske su konobe u pravilu građene u sklopu stambenih zgrada u starim gradskim jezgrama, a često služe i kao spremišta raznih živežnih namirnica.

Povezano

Oziris

Oziris je prema egipatskoj mitologiji bog (sunca i plodnosti, dakle) dobra. Upoznao je čovjeka s kulturom v. ...

Predikatna vina

Predikata vina su prema ZOV-u RH (NN 96/03.) vina što u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima dozrijevanja, ...

Malčiranje

Malčiranje (engl. mulch) je pokrivanje tla oko stabljike vinove loze (ili neke druge voćke) sa slamom ili s ...
Novosti