Koncentrirani mošt

Koncentrirani mošt je nekaramelizirani mošt dobiven djelomičnom dehidracijom mošta dopuštenim postupcima, različitim od djelovanja topline, pri čemu je stupanj koncentriranosti pri 200C mjereno refraktometrom najmanje 50,9%. K.m. mora biti proizveden isključivo iz grožđa kultivara koji odgovaraju članku 2. ZOV-a, s tim da mošt koji se dehidrira mora sadržavati najmanju volumnu alkoholnu jakost propisanu za vinogradarsku zonu u kojoj je grožđe ubrano.

Povezano

Disocijacija

Disocijacija (od lat.riječi dissociare – razdružiti) je utemeljena na hipotezi (koju je postavio prirodoslovac ...

Crveno vino

Crveno vino istoznačnica za crno vino. Manje obojeno crno, odn. crveno vino naziva se (poglavito u narodnim ...

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine redovita je pojava svih ocjenitelja vina. Ako se ocjenjuju
Novosti