Koliba

Koliba u Srijemu nekad češće, sada sve rjeđe korišten naziv za klet, odnosno vinarski podrum u vinogradu u kojem se je vinificiralo grožđe, ponekad (na kraće razdoblje) i čuvalo proizvedeno vino.

Povezano

Trebbianio

Trebbiano je zajedničko ime u nazivima velikog broja kultivara, sličnih svojstava, ili možda klonova jednog ...

Hrana za kvasac

Hrana za kvasac uobičajeni je naziv za dehidriran i pomno termički obrađen, pa zbog toga, inaktivan kvasac. H.z.k. ...
Novosti