Klosterneuburška moštna vaga

Klosterneuburška moštna vaga čit. klosternojburška moštna vaga, koja se naziva i baboova, po autoru Freiherr von Babou (1827.-1894.), osnivaču najstarije vinogradarske i vinarske škole (Klosterneuburg, kraj Beča). Klosterneuburška moštna vaga je areometar koji uronjen u sok grožđa približno točno pokazuje koliko kg šećera ima u 100 kg mošta. Takvo očitanje kod temperature soka od 17,5°C (ili 14°R) nije potrebno korigirati, a ako je temperatura iznad te na koju je klosterneuburška moštna vaga baždarena, potrebno je za svaka 2 Celzija oduzeti, odnosno, ako je temperatura niža dodati očitanoj vrijednosti sadržaja šećera još 0,1%.

Povezano

Plemka

Plemka je naziv dijela jednogodišnje rozgve (plemenite v.l.) koji se cijepi (navrće, kalemi ili okulira) na loznu podlogu

Mikrogram

Mikrogram je naziv milijuntog dijela grama, koji se označava µg .

Game bojadisar

Game bojadisar izgovor već opisane sorte gamay bojadisar.
Novosti