Klosterneuburška moštna vaga

Klosterneuburška moštna vaga čit. klosternojburška moštna vaga, koja se naziva i baboova, po autoru Freiherr von Babou (1827.-1894.), osnivaču najstarije vinogradarske i vinarske škole (Klosterneuburg, kraj Beča). Klosterneuburška moštna vaga je areometar koji uronjen u sok grožđa približno točno pokazuje koliko kg šećera ima u 100 kg mošta. Takvo očitanje kod temperature soka od 17,5°C (ili 14°R) nije potrebno korigirati, a ako je temperatura iznad te na koju je klosterneuburška moštna vaga baždarena, potrebno je za svaka 2 Celzija oduzeti, odnosno, ako je temperatura niža dodati očitanoj vrijednosti sadržaja šećera još 0,1%.

Povezano

Filtri za finu filtraciju

Filtri za finu filtraciju pojednostavili su tehnološki postupak punjenja vina u boce i (omogućavajući napuštanje ...

Pinot sivi

Pinot sivi (u Francuskoj najčešće Pinot gris,u Hrvatskoj još zvan burgundac sivi, u Njemačkoj, Austriji i na drugim
Novosti