Klisnjaci

Klisnjaci (čije se ličinke zbog izgleda nazivaju još i drotari, odnosno žičnjaci) su kukci iz reda kornjaša tvrdokrilaca (Coleoptera, podreda Polyphaga) koji žive u tlu i koji se hrane izjedajući korijenje i kulturnih biljaka i korova, a to znači da u tom pogledu nisu jako izbirljivi. O ovim štetnicima kojih ima velik broj vrsta, posebno valja brinuti u rasadnicima i stratifikalama. Obradom tla njihov se broj smanjuje, a to znači da je njihov broj znatno veći na zapuštenim površinama. Prirodni neprijatelji ovog značajnog štetnika poglavito kod ratarskog bilja, su trčci (Carabidae) koji pripadaju istom redu i koji se (i kao odrasli kukci i kao ličinke) hrane brojnim vrstama štetnika (grčicama hrušta, gusjenicama zlatice i dr.). Kada se utvrdi da je broj klisnjaka povećan, provodi se i kemiska zaštita sa tzv. zemljišnim insekticidima, ali taj posao (i u rasadničarstvu) valja obaviti prije sadnje i uz konzultaciju fitomedicinara.

Povezano

Argon

Argon je kem. element iz skupine plemenitih plinova (kem. znak Ar), čija je uporaba u vinarstvu (kao inertnog plina

Mlado vino

Mlado vino (VT) je naziv za vino kod kojega je u cijelosti ili samo djelomično izvršeno alkoholno vrenje i koje ...

Medijana

Medijana ( medijan, srednja vrijednost ili centralna vrijednost) je u teoriji vjerojatnoće jedna od središnjih ...
Novosti