Povezano

Moldavija

Moldavija Vinogradarstvo i vinarstvo je u Republici Moldaviji (čiji je službeni naziv Republika Moldova) ...

Janus bifrons

Janus bifrons u Starom Rimu božanstvo s dva lica (treznim i pijanim), istih vrlina kao bog Bakho. Zvalo se je i ...
Novosti