Kisela kalijeva sol vinske kiseline

Kisela kalijeva sol vinske kiseline kemijska empirijska formula C4H5O6K, racionalna COOK CHOH CHOH COOH.

Povezano

Anaeroban

Anaeroban ili bez prisutnosti kisika. Tako označavamo organizme odnosno procese u stanicama koji se odvijaju bez ...

Folijarna gnojidba

Folijarna gnojidba gnojidba bilja (i vinove loze) putem lista. Obavlja se prskanjem, najčešće nakon oštećenja (npr.

Imbrina

Imbrina istoznačnica za sortu bijelog, na sunčanoj strani lagano crvenkastog grožđa kraljevine.
Novosti