Kisela kalijeva sol vinske kiseline

Kisela kalijeva sol vinske kiseline kemijska empirijska formula C4H5O6K, racionalna COOK CHOH CHOH COOH.

Povezano

Hektar

Hektar oznaka za ovu mjernu jedinicu je ha, fizikalna veličina površina, a definira se 1 ha = 100 a = 10.000 m2. ...

Kraljica vinograda

Kraljica vinograda je rana bijela zobatica koju je uzgojio mađarski selekcionar Mathiasz Janoš 1916. god. ...

Miris

Miris je ugodan osjet što ga čovjek (i životinje) zapaža (registrira) njuhom. Neugodan osjet se naziva vonj, smrad ...
Novosti