Kerner

Kerner

Kerner je vinska sorta bijeloga grožđa nastala križanjem trollingera (grossvernatscha) i rizlinga rajnskog. Zasad se uzgaja najviše u Njemačkoj gdje je i nastala, ali valja istaći da je njen uzgoj preporučen, pa i otpočeo i u slovenskom podravskom rajonu, a kod nas u podregiji Slavoniji, Prigorju-Bilogori i Plešivici. U Hrvatskoj kerner, kao stolno suho vino, proizvodi se u vinogorjima Plešivica-Okić i susjednom Samobor, a kao polusuho u vinogorju Zelina. Prema tvrđenju vinogradara koji ju već uzgajaju, zadovoljavajuće je otporna na sivu plijesan (Botritis), pa se i stoga, a dijelomice i zbog dobre otpornosti na niske temperature, i zbog kakvoće vina koje je nalik rizlingu rajnskom, ali manje kiselo, i kod nas sve više zagovara i širi.

Povezano

Šulek Bogoslav

Šulek Bogoslav je (1816.-1895.) Slovak rođen u Subotištu, dolaskom u Slavonski Brod (tada zvan Brod na Savi) sa 22 ...

Misno vino

Misno vino koristi se u sakramentu sv. mise. U prošlosti više korišteno rujnocrveno (crno), a danas, iz praktičnih ...

Candida mycoderma

Candida mycoderma je vrsta kvasca, uz neke druge rodove (Hansenula, Pichia) najodgovornija za nastanak vinskog ...
Novosti