Keresturi Josip

Keresturi Josip (1739.-1794.) isusovac, profesor na isusovačkoj gimnaziji u Zagrebu, pravnik, bilježnik u Varaždinu, političar i zastupnik Ugarske na bečkom dvoru, povjesnik, pisac brojnih djela (koje je objavljivao pod pseudonimom Eleuhterius Pannonius, u kojima se je između ostalog protivio uvođenju mađarskog jezika u Hrvatskoj i njemačkog na području Vojne krajine), diplomat…
Rođen je u Štrigovi, gdje je tradicija uzgoja vinove loze i proizvodnje vina stara nekoliko tisućljeća i gdje je ta kultura i u njegovo doba kao i danas bila temelj gospodarskog opstanka. Što vinova loza i vino znače našem čovjeku iskazao je u zanosnoj „Goričnoj himni“ koja se i danas pjeva na svakoj vinskoj veselici u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a čija prva kitica glasi:
Nikaj na svetu lepšega ni,
Neg je gorica kada rodi,
Kumek moj dragi, daj se napij,
Dugo nas ne bu, daj se ga vžij!

Povezano

Refraktometar

Refraktometar (lat.) je optička naprava kojom se na načelu loma svjetla određuje sadržaj suhe tvari. Za potrebe ...

Insekticidi

Insekticidi su sredstva kojima se uništavaju štetni insekti na poljoprivrednim kulturama (u skladištima i u drugim ...
Novosti