Kcal

Kcal (oznaka za kilo što grčki znači tisuća i kalorija, dakle za 1.000 cal.).

Povezano

Pirogrožđana kiselina

(empirijska formula C3H4O3, racionalna CH3 CO COOH) je jedna od brojnih (oko 30) prisutnih organskih kiselina u ...

Kontrakcija vina

Vidi: sažimanje vina

Vrhunsko vino

Vrhunsko vino je vino s oznakom kontroliranog zemljopsnog podrijetla (k.z.p.) proizvedeno iz grožđa jednog ili više
Novosti