Karpologija

Karpologija (grč. karpos-plod, logos-znanost) znanost o biljnom plodu.

Povezano

Gruzija

Gruzija Iako geografski pripada azijskom kontinentu u statistikama Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV, Paris) ...

Atipično starenje vina

Atipično starenje vina (još i netipično starenje vina) je naziv mane vina koja se ponekad pojavi odmah nakon ...

Vernatsch

Vernatsch (čit. fernač, njem.) je autohtona rodna sorta crnog grožđa (tal. schiava grossa) koja pokriva više od ...
Novosti