Karenca

Karenca (lat.) često upotrebljavan pojam za označavanje trajanja raspada, odnosno razgradnje neke tvari (npr. aktivne tvari sredstva za zaštitu bilja). Vrijeme od nastanka (ili uporabe) pa do nastupa stanja, kada je aktivna tvar potpuno razgrađena ili se nalazi u neznatnoj količini, koja neće izazvati nikakve ekološki štetne posljedice, je vrijeme karencije. O karenciji (tj. pomanjkanju, nestašici ili oskudici) se govori i kada npr. u nekom jelu ili piću nestaju neke korisne tvari (vitamini u postupku pasterizacije i sl.).

Povezano

Vinopedia.hr

Vinopedia je pojam  nastao spajanjem latinske riječi vino (koju poznaju svi ljudski jezici i koja označava ...

Kuhano vino

Kuhano vino se priprema zimi tako da se vino duže ili kraće kuha. S obzirom da se slatka tvar među koje uz ostatak ...

Jeres

Jeres (izg. heres) španjolsko specijalno vino kojemu su Francuzi dali ime Xéres, a Englezi Sherry (čit. šeri).
Novosti