Kalorična vrijednost vina

Kalorična vrijednost vina se iskazuje u (cal ili kcal, odnosno) u J (džulima) ili u kJ (kilo džulima) a označava fiziološku vrijednost ukupne količine topline koja će nastati sagorijevanjem (metabolizmom). U Njemačkoj se (po preporuci odbora vještaka prehrambenih kemičara ili Ausschuss Lebensmittelchemischer Sachverstandiger) kalorična vrijednost izračunava tako da se ukupni ekstrakt vina (u g/l) množi sa 17, a stvarni sadržaj etanola (tj. alkohola) u vinu (također u g/l) množi s brojem 30. Ako vino sadrži 11% vol. stvarnog etanola (a to odgovara 86,9 g/l) i 20 g/l uk. ekstrakta, tada je fiziološka vrijednost topline (ili kalorične vrijednosti) tog vina 86,9 x 30 = 2607,00 kJ + 20,0 x 17 = 340,00 kJ ili ukupno 2947,00 kJ (ili 2947 : 4,1844 =) 704,35 kcal .

Povezano

Hifa

Hifa poput korjenčića tanka, najčešće bezbojna nit koja izraste iz spore, kojom npr. parazitska gljiva poput ...

Mađarska

Mađarska je s oko 133.000 ha vinograda i proizvodnjom od oko 6.465.000 dt grožđa te oko 3.823.000 hl vina (u ...

Metalni zatvarači za boce

Metalni zatvarači za boce su krunski poklopac i navojni zatvarač (tzv. pilferproof).
Novosti