Kalo

Kalo (tal. calo) je riječ kojom se označava gubitak, odnosno manjak na težini ili obujmu do kojeg dolazi u tijeku proizvodnje i prijevoza i to zbog ishlapa, rasipanja, kontrakcije, taloženja ili kvarenja, smrzavanja i brojnih drugih prirodnih okolnosti ili neophodnih tehnoloških zahvata u cilju poboljšanja, održavanja ili očuvanja kakvoće. Takve razlike mogu uzrokovati i rastur i lom, pa se internim dokumentima u tvrtkama, ili pravilnicima i zakonskim aktima na državnoj razini (npr. u cilju naplate poreza) priznaje samo stvarni gubitak, s tim da se nastoji odrediti gornja granica takvih uobičajenih i u praksi provjerenih manjaka za pojedine radnje, razdoblja ili neke druge uvjete (npr. za maloprodaju, veleprodaju itd). Kalo za jednogodišnje čuvanje otvorenih vina nakon prvog prijetoka (ovisno o količini, vrsti suđa, podrumskim uvjetima itd.) najčešće se kreće od 1 do 5%, za staklenu ambalažu do 3%, za etikete do 2% i sl

Povezano

Etiketa

Etiketa (fr.), naljepnica kojom se obvezno i na propisan način označuje vino proizvođača. Etiketa na boci može biti

Agronomski glasnik

Agronomski glasnik je glasilo Hrvatskog agronomskog društva, koje je pod prvotnim nazivom Udruženje agronoma u ...

Vinodolski zakon

Vinodolski zakon je sastavljen u Novom Gradu (gradu kasnije zvanom Novi Vinodol i od polovice XX. stoljeća ...
Novosti