Kalijev tartarat

Vidi: kalijev hidrotartarat.

Povezano

Domaća vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Rtnica

Rtnica je rjeđe upotrebljavani naziv za prvi tok (prvotok) koji poteče pri|destilaciji masulja ili dropa grožđa. U ...

Vučija

Vučija je isto što i fučija, drvena posuda za transport vode na samaru (drvenom sedlu za tovarnu stoku).
Novosti