Kalijev kiseli sulfit

Kalijev kiseli sulfit kalijev bisulfit, je kalijeva kisela sol sumporaste kiseline (KHSO3) koja se koristi u proizvodnji kalijeva disulfita (odn. kalijeva metabisulfita), odnosno koja se u vinarstvu upotrebljava jednako kao i metabisulfit, više o tome u natuknici kalijev disulfit.

Povezano

Ljubičasto tamnocrvena s modrim refleksima

Ljubičasto tamnocrvena s modrim refleksima je boja crnih jako obojenih i ekstraktom bogatih vina južnih vinorodnih ...

Bakotić Antun Carlo

Bakotić, Antun Carlo fizičar i pisac (1831.-1887.), autor je prve knjige o vinarstvu na hrvatskom jeziku, tiskane u
Novosti