Kalijev kiseli sulfit

Kalijev kiseli sulfit kalijev bisulfit, je kalijeva kisela sol sumporaste kiseline (KHSO3) koja se koristi u proizvodnji kalijeva disulfita (odn. kalijeva metabisulfita), odnosno koja se u vinarstvu upotrebljava jednako kao i metabisulfit, više o tome u natuknici kalijev disulfit.

Povezano

Trojišćina crvena

Trojišćina crvena (ponegdje zvana i trojšćina, još i uva di Troia) je sorta vinove loze crvena grožđa (pa se naziva

Pošipel

Pošipel je u Međimurju naziv vinske sorte bijelog grožđa koja ima velik broj istoznačnica od kojih se u međimurskom

Kukci

Kukci (lat. insekti od riječi insecure = zarezati, latinski znanstveni naziv Hexapoda) su jedan od ukupno četiri ...
Novosti