Kalcijev fitat

Kalcijev fitat je kalcijeva sol fitinske kiseline (C6H12O27P6Ca6) kojom se, slično kao i s kalijevim ferocijanidom (K4Fe(CN)6) može provoditi demetalizacija vina. Za taloženje 1 g željeza vinu, valja dodati 3,67 mg Ca fitata. S obzirom da preparat najčešće nije čist (purissimum, odnosno pro analysi) u praksi se dodaje povećana količina, ne 3,67 već najčešće 5 mg). Iako uz ovaj postoje i drugi postupci demetalizacije (tj. smanjivanja teških metala iz vina), u praksi se najčešće provodi postupak poznat pod nazivom plavo bistrenje.

Povezano

Merkaptani

Merkaptani su organski spojevi građom slični alkoholima, ali po kemijskim i fizikalnim osobinama posve različiti. ...

Limunska kiselina

Limunska kiselina (čija je empirijska formula C6H8O7, a racionalna COOH CH2 COH (COOH) CH2 COOH) je redoviti ...

Crvena dinka

Crvena dinka je istoznačnica (sinonim) za kultivar kevedinka.
Novosti