Kalcijev amonijev nitrat

Kalcijev amonijev nitrat je dušično mineralno gnojivo, koje uz dušik u obliku amonijskog nitrata sadrži i karbonate kalcija i magnezija (iz mljevene rudače dolomita). Jednako kao i ostala dušična mineralna gnojiva rjeđe se koristi u vinogradarstvu i to samo na alkalnim ili neutralnim tlima.

Povezano

Zlatarica

Zlatarica je preporučena sorta bijeloga grožđa u podregiji Dalmatinska zagora (NN 172/04.). S obzirom na dobru ...

Brina

Brina je jedna od istoznačnica (sinonima) za kultivar imbrina tj. kraljevina.

Bačva

Bačva drvena posuda sastavljena od duga i danica, tj. od većeg broja drvenih dijelova koje stežu drveni ili ...
Novosti