Kalcij

Kalcij (lat. calcium, hrv. vapno, simbol Ca), je uz berilij (Be), magnezij (Mg), stroncij (Sr), barij (Ba,) i radij (Ra) svrstan u skupinu zemnoalkalnih metala. U prirodi se nalazi isključivo u spojevima. U tlu najviše kao vapnenac – kalcijev karbonat (CaCO3) i kao dolomit (CaCO3 MgCO3), a manje u obliku drugih minerala. Važan je gradbeni biološki makroelement bilja i životinja i u njima značajan regulator brojnih životnih funkcija. Značajno utječe na aktualni aciditet tla u kojemu upravo od sadržaja fiziološki aktivnog vapna ovisi izbor lozne podloge, pojava kloroze itd. U vinovoj lozi, grožđu, moštu i vinu najviše se nalazi u obliku soli vinske kiseline.

Povezano

Garnacha

Garnacha (izgovor garnaha), španjolski naziv za u toj zemlji autohtonu sortu crnog grožđa, koju Francuzi nazivaju ...

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt se proizvodi  iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u kojima, zbog ...

Turković Greta

Turković Greta (rođ. Pexdr) - (1896.-1978.), u suradnji sa suprugom Zdenkom izradila je akvarel slike za velik broj
Novosti