Kabinett

Kabinett je predikatna oznaka kvalitetnog vina u Njemačkoj i Austriji (do 1971. obvezna oznaka bila je cabinet) koje mora ispunjavati i neke dodatne uvjete. Takvo vino (koje bi kod nas odgovaralo kvalitetnoj kategoriji vrhunsko vino), osim što mora biti proizvedeno od dopuštenih sorata za određeno vinorodno područje, treba sadržavati odgovarajuću količinu šećera iz kojeg će nastati propisani prirodan sadržaj alkohola. U postupku proizvodnje kval. vina s predikatom kabinet zabranjeno je doslađivanje i tehnološkim postupcima koncentriranje mošta. Vino mora biti tipično izgledom, mirisom i okusom, bez greške, s tim da u svemu odgovara kraju iz kojeg potječe i sorti iz koje se proizvodi. Ono mora odgovarati i drugim odredbama EU.

Povezano

Lakaza

Lakaza je naziv skupine enzima koje proizvode gljive iz skupine Basidiomycota, a koji u vinifikaciji imaju ulogu u ...

Vinoteka

Vinoteka ( enoteka)  je  spremnica za vino. Theke su prostorije u kojima se nešto slaže (poput biblioteke, ...

Živežne namirnice

Živežne namirnice ili samo namirnice, je zajednički naziv za različite tvari biljnog i životinjskog podrijetla, ...
Novosti