K-metabisulfit

K-metabisulfit skraćeni oblik za kalijev metabisulfit, ili, ispravnije, za kalijev disulfit.

Povezano

Poliamid

Poliamid je u vinarstvu dopušteno bistrilo

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...

Sauternes

Sauternes je vinogradarska regija na obali Garonne (Francuska), poznata u vinarskom svijetu po istoimenim ...
Novosti