Jedlička, Hugo

Jedlička, Hugo diplom. agronom, autor je knjige pod naslovom “Filoksera (žiloždera)” u izdanju Matice dalmatinske, Zadar, 1912.

Povezano

Plemka

Plemka je naziv dijela jednogodišnje rozgve (plemenite v.l.) koji se cijepi (navrće, kalemi ili okulira) na loznu podlogu

Mikrogram

Mikrogram je naziv milijuntog dijela grama, koji se označava µg .

Game bojadisar

Game bojadisar izgovor već opisane sorte gamay bojadisar.
Novosti