Jaka alkoholna pića

U smislu Pravilnika o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima, (NN 172/04.) su sva pića koja sadrže najmanje 15% vol. etanola, ako citiranim pravilnikom nije drugačije propisano. Ona se proizvode:

 • ili direktno destilacijom prevrelih sirovina poljoprivrenog podrijetla koja sadrže šećer ili su prethodno ošećerene sa ili bez dodavanja arome,
 • i/ili maceracijom aromatskog bilja i plodova,
 • i/ili dodavanjem aroma, šećera i drugih sladila etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla,
 • i/ili proizvodima definiranim citiranim Pravilnikom;
 • ili miješanjem jakog alkoholnog pića s
  a) jednim ili više alkoholnih pića,
  b) etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla, destilatom poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićem,
  c) jednim ili više alkoholnih pića,
  d) jednim ili više pića.

Ovisno o uvjetima proizvodnje, tehnološkom postupku i vrsti sirovina, jaka alkoholna pića se svrstavaju u rakije, rakije po posebnom postupku, jaka alkoholna pića po posebnom postupku, likere i miješana alkoholna pića.

Povezano

Umjerena potrošnja vina

Vidi: razumna potrošnja vina prema SZO.

C vitamin

Vidi: askorbinska kiselina.

Cvrčci

Cvrčci (Cicadidae) su jedna od brojnih porodica iz razreda kopnenih kukaca (Insecta). Entomologija (znanost koja ih
Novosti