Izborna berba bobica

Izborna berba bobica je predikatna oznaka (što ju Nijemci označavaju kao Beerenauslese, a Slovenci vrhunsko vino jagodni izbor) za vino proizvedeno od prezrelih (i eventualno od plemenitom plijesni napadnutih) bobica. Sok nastao gnječenjem tako ubranih bobica mora sadržavati najmanje 127°Oe. Kad bi cjelokupna količina šećera takva soka prevrela, stvarni sadržaj etanola bio bi iznad 15% vol. (točnije oko 17,4% vol. ). No, to se neće dogoditi, velik dio šećera neće prijeći u etanol. Ipak, vino koje će imati pravo na oznaku izborna berba bobica mora sadržavati najmanje 5% volumenskog etanola. Takvo vino ne smije sadržavati više od 75 mg/l slobodne, ni više od 400 mg/l ukupne sumporaste kiseline. U svim predikatnim vinima količina hlapivih kiselina znatno je viša, u vinima izborne berbe bobica ona smije dosegnuti čak 1,8 g/l. Sve ostale odredbe (u pogledu evidentiranja, sastava i kontrole u prometu) navedene su pod natuknicom predikatna vina.

Povezano

Položaj

Položaj je sukladno Listi zemljopisnih oznaka (NN 6/04.) utvrđen naziv za najuže vinogradarsko područje. Dva ili ...

Bersa

Bersa jednako kao kan, birsa i birza, ime je bolesti poznatije kao vinski cvijet.

Vandrček

Vandrček još i  vanderček (njem. wandeln mijenjati, lutati, ići, putovati) je pehar ili vrč koji putuje od ruke do ...
Novosti