Invertni šećer

Invertni šećer nalazi se u prirodi (med) ili se proizvodi zagrijavanjem otopine saharoze kojoj je dodana neka kiselina (npr. vinska ili fosforna). Saharoza (optički desni šećer) će prijeći u glukozu i fruktozu (takva će smjesa sada biti optički lijevo aktivna), pa kažemo da se invertirala. Taj se proces hidrolize saharoze zbiva i u moštu odnosno vinu pod utjecajem enzima invertaze.

Povezano

Rakije od grožđa

Rakije od grožđa su prema Pravilniku o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 172/04.) : vinjak, brandy, lozovača

Sistemično aktivirana rezistentnost

Sistemično aktivirana rezistentnost je naziv za usmjerenu (kurativnu i preventivnu) zaštitu bilja prema uzoru na ...

Duboković, Ivan

Duboković, Ivan (1862.-1922.) veliki pregalac u obnovi vinogradarstva nakon filokserne zaraze (oko 1905.), ...
Novosti