Invertaza

Invertaza je enzim koji katalizira hidrolizu saharoze u glukozu i fruktozu (otuda joj još i ime saharaza).
Nalazi se u stanici kvasca, a za njenu optimalnu aktivnost nužna je niža aktualna kiselost (pH 3-4).
Zaslugom ovog enzima šećer (saharoza), kojim se u lošim godinama popravlja nedovoljno slatki mošt alkoholno prevrije.

Povezano

Klosterneuburška moštna vaga

Klosterneuburška moštna vaga čit. klosternojburška moštna vaga, koja se naziva i baboova, po autoru Freiherr von ...

Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka ...

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt proizvodi se iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u kojima, zbog ...
Novosti