Industrijske vinarije

Industrijske vinarije su vinarije velikog kapaciteta prerade grožđa i dorade proizvoda iz grožđa i vina u kojima se ti poslovi obavljaju po principima industrijskog rada (kojeg karakterizira strojni kontiunirani rad i veliko serijska proizvodnja standardne kvalitete). Prve vinarije na području Republike Hrvatske koje su se kod nas nazivale industrijskim (iako to one u cijeosti nisu bile), a koje su djelomično opremane strojevima po uzoru na već postojeće slične preradbene i doradbene kapacitete u razvijenim vinogradarsko-vinarskim zemljama, podignute su u Umagu, Starigradu na Hvaru, Benkovcu i Imotskom.

U takvim je vinarijama pretežni dio podrumskog suđa bio izgrađen iz betona, a znatno manji iz drva. Preradba grožđa i flaširanje vina kao i proizvoda iz grožđa i vina obavljane su strojno, a s obzirom da su ti proizvodni pogoni u najvećem broju bili građeni nadzemno i da nisu bili opskrbljeni rashladnim uređajima, kao i zbog brojnih drugih razloga, pretežno su se proizvodila stolna vina. Napretkom vinogradarsko vinarske tehnologije (pneumatski tijesci, suđe iz nehrđajućeg čelika, vinifikatori, preradba grožđa u atmosferi inertnih plinova, barrique bačve, prelazak na flaširanje u sterilne (a ne povratne pa prane) boce itd.) i obrazovanjem vinogradarskih i vinarskih, komercijalnih, ugostiteljskih, sommelierskih i brojnih drugih u tom poslu potrebnih kadrova), vinogradarstvo je i u svijetu i u RH doživjelo značajni uzlet.

Povezano

Picolit

Picolit je bijela, vrlo stara sorta grožđa koja se uzgaja u talijanskoj pokrajini Friuli, možda već od starorimskog

Dekstroza

Dekstroza redoviti sastojak slatkih plodova, poznatiji pod imenom glukoza ili grožđani šećer. Ovaj jednostavni ...

Određivanje slobodnog i vezanog sumpor (IV) oksida (SO2) u vinu

Uz mjerenje šećera i ukupnih kiselina u moštu i alkohola, ukupnih i hlapljivih kiselina u vinu, za proizvođača vina
Novosti