Industrijska vinarija

Industrijska vinarija je naziv za vinarije u kojima je poslovanje utemeljeno na znanstvenim spoznajama, strojnom proizvodnom radu, velikoserijskoj – kontinuiranoj proizvodnji i drugim industrijskim značajkama. U takvim vinarijama, u kojima se (za razliku od nekadašnjeg nesigurnog načina rada u domaćinstvima, odnosno manufakturnog načina rada na većim crkvenim, gospodskim ili zadružnim podrumima) prerađuju velike količine grožđa bolje se iskorištavaju sporedni proizvodi u preradbi grožđa i proizvodnji vina (drop, vinski talog, vinski kamenac, sjemenke) da bi se iz njih proizvelo vinski destilat, vinsku kiselinu, enološko ulje, bojila, proanticijanidol itd., koje najčešće dalje prerađuju i za tržište finaliziraju druge industrije (prehrambena, farmaceutska, konditorska, kozmetička).
Naziv industrijska vinarija u pravilu se više ne upotrebljava, već se takve vinarije označavaju kao suvremene, moderne, nove, velike i sl.

Povezano

Punč

Punč je naziv za raznorodnu skupinu likera (od meda,ruma ili domaćeg ruma) kojima se dodaju raznovrsni macerati od ...

Klopotec

Klopotec (slo.) plašilo u vinogradu (prema etnologu Kretzenbacheru slovenske izvornosti) koje kloptanjem, ...

Likersko vino

Likersko vino je vrst specijalnoga vina što se proizvodi vrenjem masulja ili soka (mošta), uz dodatak ugušćenog ...
Novosti