Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagreb

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagrebje osnovan uredbom Vlade RH (1996.) sa temeljnom zadaćom provedbe ZOV-a i praćenja stanja u v. i v. Zavod je za svoj rad odgovoran Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Njime upravlja upravno vijeće (od tri člana), a operativno ga vodi ravnatelj(ica) Zavoda.
HZZVV surađuje s Institutom za polj. i turizam iz Poreča, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, te Agronomskim fakultetom iz Zagreba, kao i s drugim Zavodima i Stanicama u zemlji, te sa Glavnim uredom OIV-a i drugim sličnim organizacijama u Europi.
Osnovne zadaće Zavoda su određene Zakonom o vinu (NN 96/03.) i drugim Zakonima i Pravilnicima proizašlim iz njih, kao i Uredbom o osnivanju Zavoda (NN 22/96., 85/96, 11/97, i 48/00,). U svojem sjedištu u Zagrebu, (ul. kneza Ljudevita Posavskog 48, nakon preseljenja u ul. Jandrićeva 42) i u vlastitom suvremeno opremljenom laboratoriju obavljaju se pretrage, vodi se Vinogradarski katastar, Glavni upisnik proizvođača i td. Zavod donosi rješenja o doslađivanju (mošta, masulja, spec. vina) i o stavljanju u promet grožđa, vina i voćnih vina, te proizvoda koji se izvoze ili uvoze. Izdaje svjedodžbe i mišljenja o kakvoći vina i voćnih vina u inspekcijskom nadzoru, te obavlja i brojne druge poslove iz svoje djelatnosti. Vina i drugi proizvodi od grožđa i vina u prometu na domaćem tržištu, te prilikom izvoza i uvoza, moraju imati kontrolnu markicu (odnosno vrpcu) koju izdaje Zavod.
Na temelju čl. 88. Ustava Republike Hrvatske, proglašen je Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, (kojega je Hrvatski Sabor donio 13. veljače 2009., predsjednik Republike Hrvatske proglasio 18. veljače 2009.) koji je objavljen u NN br.25 od 25. 02. 2009. Taj je Zakon stupio na snagu osam dana nakon proglašenja u NN i od tog dana Hrvarski zavod za v. i v. je u sastavu navedenog Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

 

Povezano

Žutica vinove loze

Žutica vinove loze (tal. flavescenza dorata još označena kraticom FD, engl. grapevine yellows diseases, slov. trsna

Tiražno vino

Tiražno vino  od fr. vin d’tirage, čit. ven d tiraž) je  naziv za vino koje se dobije nakon sljubljivanja temeljnog

Dorada vina

Dorada vina s manje sreće izabran naziv od onog „školovanje vina” pod kojim se razumijeva velik broj enoloških ...
Novosti